Movie Pembuatan Mesin Tetas Glorybators

Elshinta TV Inspirasi Mesin Penetas Telor Glorybators Part 1

Elshinta TV Inspirasi Mesin Penetas Telor Glorybators Part 2

Elshinta TV Inspirasi Mesin Penetas Telor Glorybators Part 3

  • GF 200 SM - Turning
  • GF 3000 HC CP - Left Panel
  • GF 5000 H - InsideView
  • GF 500 H - Back Closed
  • panel GF 1000 Hx1
  • GF 1000 DS_7
  • GF 500 H - Front Closed
  • GF 2000 DSCom - Humidifier System