Lama Waktu Pencahayaan

Masa LAYER :  Faktor cahaya dan lamanya pencahayaan memegang peranan sangat penting dalam memelihara ayam petelur.   

Lama Waktu Pencahayaan

 
Ada 2 aturan dalam stimulasi pencahayaan :
  1. Jangan menaikkan lama pencayaan dan intensitasnya selama peride pembesaran
  2. Jangan mengurangi lama pencayaan dan intensitasnya selama peride produksi

 

Lama pencahayaan berhubungan dengan umur ayam dan type kandang yang digunakan.

  1. DOC memerlukan 21 – 23 jam penerangan secara terus menerus. Hal ini dimaksudkan juga untuk membantu memperkenalkan ayam pada lingkungan yang baru seperti rumah, terang, gelap dll)
  2. Kemudian penerangan dapat diturunkan secara bertahap dan menjadi 15 – 16 jam perhari.
  3. Sedangkan pada usia 3 minggu, penerangan dapat mengikuti penerangan alamiah yaitu selama 12 jam sehari.
  4. Bila berat badan sudah mencukupi atau ayam memasuki usia pre-layer (16 minggu), maka penerangan dan stimulasi penerangan dapat mulai diterapkan dengan menerapkan 13 jam pencahayaan dan setiap minggunya ditambah 30 menit sampai pencahayaan 16 jam perhari dapat tercapai yaitu pada waktu puncak produksi.

lighting_schedule

 

Written By : Sauvani Juwita, dr.  : Year :2010.